2ஆம் தவணை கற்றல் நடவடிக்கைகளுக்காக கனிஸ்ட பிரிவு பாடசாலைகள் ஆரம்பம்

Report Print Rusath in சமூகம்

மட்டக்களப்பில் 2ஆம் தவணை கற்றல் நடவடிக்கை களுக்காக பலத்து பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் கனிஸ்ட பாடசாலைகள் இன்று ஆரம்பத்திலுள்ள நிலையில் மாணவர்களின் வரவு அதிகரித்து காணப்பட்டுள்ளது.

கடந்த வாரத்தை பார்க்கிலும் திங்கட்கிழமை கனிஸ்ட பிரிவு மாணவர்கள் உட்பட மாணவர்களின் வரவு வீதம் நகர் புறப்பாடசாலைகளில் அதிகரித்துள்ளதை அவதானிக்ககூடியதாகவுள்ளது.

கனிஸ்ட பிரிவு மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி சற்று முன்கூட்டியே வகுப்பு அடிப்படையில் பாடசாலைகள் விடப்படவுள்ளது. இதே வேளை மட்டக்களப்பின் மற்றைய கல்வி வலயங்களிலும் மாணவர்களின் வரவு வீதம் அதிகரித்து காணப்பட்டுள்ளது.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கல்வி அமைச்சினால் சகல பாடசாலை வளாகம் மற்றும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தபட்ட பின்பு மட்டக்களப்பு 5 கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட 399 பாடசாலைகள் பாடசாலை சமூகத்தின் ஒத்துழைப்புடன் இராணுவத்தின் பலத்து பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் கனிஸ்ட பிரிவு பாடசாலைகள் ஆரம்பக்கப்பட்டன.

மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் முகமாக சகல பாடசாலைகளிலும் பரிசோதனை நடவடிக்கைகளின் பின்பு மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வி சாரஊழியர்களுக்கு முன்னெடுக்கப்பட்டதன் பின்பு பாடசாலை வாளகத்தினுள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.