கிளிநொச்சி - கண்டாவளைப் பிரதேசத்தின் அபிவிருத்திக்காக நிதி ஒதுக்கீடு

Report Print Yathu in அபிவிருத்தி

கிளிநொச்சி - கண்டாவளைப் பிரதேசத்தின் இவ்வாண்டிற்கான அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்காக பல்வேறு அமைச்சுக்களின் கீழ் நிதி கிடைக்கப் பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில் 34.972 மில்லியன் ரூபா வரையிலான நிதி கிடைக்கப் பெற்றுள்ளதாக கண்டாவளை பிரதேச செயலகப் புள்ளி விபரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த நிதியானது, மீள்குடியேற்ற அமைச்சு, விவசாய அமைச்சு, கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கும் நல்லிணக்கத்திற்குமான அலுவலகத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இவற்றின் கீழ் முறையே, 21 மில்லியன் ரூபா, 10 மில்லியன் ரூபா, 1.972 மில்லியன் ரூபா, 2 மில்லியன் ரூபா மற்றும் 34.972 மில்லியன் ரூபா என்ற அடிப்படையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.