இன்று இலங்கையில் வித்தியாரம்ப விழா!

Report Print V.T.Sahadevarajah in கல்வி

அரச பாடசாலைகளில் 2019இல் தரம் ஒன்று மாணவர்களுக்காக முறையாக வகுப்புகளை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு 17ஆம் திகதி நடாத்த கல்வியமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

இது தொடர்பான சுற்று நிரூபத்தை கல்வியமைச்சு சகல மாகாண கல்விச் செயலாளர்கள், பணிப்பாளர்கள், வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர்கள், அதிபர்கள் ஆகியோருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது.

முறையாக வகுப்புகளை ஆரம்பிக்கும் போது இருவேறு நிகழ்ச்சிகளை கட்டாயம் நடத்த வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

குறித்த நிகழ்ச்சிகளாக புதிய சிறார்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் அதிதிகளை வரவேற்கும் நிகழ்வை நடத்துதல் அதன்போது தேசிய மற்றும் பாடசாலைக்கொடிகளை ஏற்றல், தேசியகீதம் மற்றும் பாடசாலைகீதம் என்பனவற்றை இசைத்தல்.

இரண்டாவது புதிய மாணவர்களை வரவேற்பதற்காக ஆரம்பக்கல்விப் பிரிவு மாணவர்களின் பொருத்தமான கலைநிகழ்சி ஒன்றையும் நடத்துதல் என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டிய இந்நிகழ்வில் பெற்றோருக்கு முதலாந்தர கலைத்திட்டம் தொடர்பில் அறிவூட்டம் செய்யப்பட வேண்டும்.

எனவே இன்று 17ஆம் திகதிக்கு முன்பதாக புதிய பிள்ளைகளை இனங்காணும் வேலைத்திட்டம் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் கேட்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.