நாடாளுமன்ற தேர்தல் - மாத்தறை மாவட்ட முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள்

Report Print Murali Murali in தேர்தல்

இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல் இடம்பெற்றுமுடிந்துள்ள நிலையில், முடிவுகள் தற்போது வெளியாகிக்கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் மாத்தறை தேர்தல் மாவட்டத்திற்கான தேர்தல் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

நேற்றைய தினம் வாக்கு பதிவுகள் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில், இன்றைய தினம் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மாத்தறை மாவட்டத்திற்கான முழுமையான முடிவுகள்......

 • ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 352217 - (6 -ஆசனங்கள்)
 • ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 72740 - (1 - ஆசனம்)
 • தேசிய மக்கள் சக்தி - 37136
 • ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 7631

 • பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 659587
 • அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 500957
 • செல்லுபடியான வாக்குகள் - 478379
 • நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 22578

முழுமையான விபரங்களுக்கு....

இதன்படி, மாத்தறை - தெவிநுவர தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

 • ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 40143
 • ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 9009
 • தேசிய மக்கள் சக்தி - 4196
 • ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 517

 • பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 78573
 • அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 57165
 • செல்லுபடியான வாக்குகள் - 54977
 • நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 2188
மேலதிக விபரங்களுக்கு....

மாத்தறை - தெனியாய தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

 • ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 51681
 • ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 11619
 • தேசிய மக்கள் சக்தி - 4332
 • ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 1783

 • பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 101219
 • அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 76530
 • செல்லுபடியான வாக்குகள் - 71125
 • நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 5405
மேலதிக விபரங்களுக்கு...

மாத்தறை - ஹக்மன தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

 • ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 52245
 • ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 8701
 • தேசிய மக்கள் சக்தி - 3777
 • ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 936

 • பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 92439
 • அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 70380
 • செல்லுபடியான வாக்குகள் - 66946
 • நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 3434
மேலதிக விபரங்களுக்கு....

மாத்தறை - மாத்தறை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

 • ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 43,260
 • ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 10,410
 • தேசிய மக்கள் சக்தி - 7,730
 • ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 1125

 • பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 88,130
 • அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 65,518
 • செல்லுபடியான வாக்குகள் - 63,449
 • நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 2,069
மேலதிக விபரங்களுக்கு....

மாத்தறை - கம்புறுபிட்டிய தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

 • ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 45,783
 • ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 7512
 • தேசிய மக்கள் சக்தி - 3749
 • ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 614

 • பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 79,980
 • அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 61,077
 • செல்லுபடியான வாக்குகள் - 58,565
 • நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 2512
மேலதிக விபரங்களுக்கு.....

மாத்தறை - வெலிகம தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

 • ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 47,663
 • ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 47,663
 • தேசிய மக்கள் சக்தி - 4668
 • ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 1263

 • பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 95,792
 • அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 70,006
 • செல்லுபடியான வாக்குகள் - 67,145
 • நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 2861
மேலதிக விபரங்களுக்கு....

மாத்தறை - அக்குரசை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

 • ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 51,167
 • ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 10,052
 • தேசிய மக்கள் சக்தி - 5535
 • ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 857

 • பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 94,305
 • அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 71,974
 • செல்லுபடியான வாக்குகள் - 68,885
 • நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 3,089
மேலதிக விபரங்களுக்கு...