உள்ளூர் தமிழர்களில் அக்கறை காண்பித்த பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியம்!!

Report Print Gokulan Gokulan in வரலாறு

தனது கேந்திர பொருளாதார நலன்களுக்ககவே செயற்பட்டுக்கொண்டிருந்த பிரித்தானிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உள்ளூர் சுதேசிகளின் போக்குவரத்திற்காக ஒரு நடைபாதையை அமைத்தது. அதுவும் அந்த நடைபாதையை ஒரு பாலத்தில் அமைத்தது. அந்த விடயம் பற்றிப் பார்க்கின்றது இந்த ஒளியாவணம்: