பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்கள்!அதிர்ச்சியில் ஆய்வாளர்கள்!!

Report Print Niraj David Niraj David in சிறப்பு

'பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள் வாழ்ந்ததற்கான ஏராளமான ஆதாரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆனாலும் அவற்றைப் பார்ப்பதற்குமனிதர்கள் தமது கண்களைத் திறக்க மறுக்கின்றார்கள்' என்று தெரிவிக்கின்றார்கள் வேற்றுக்கிகவாசிகள் பற்றிய ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுவருகின்ற ஆய்வாளர்கள்.

வேற்றுக்கிகவாசிகள் இந்தப் பூமியில்வாழ்ந்துள்ளார்கள் என்பதை நிரூபிக்கும்படியாக பூமியில் உள்ள ஆதாரங்கள் சிலவற்றைக் காண்பிக்கின்றது இந்த 'உண்மையின் தரிசனம்' நிகழ்ச்சி: