வவுனியா மக்கள் மிகுந்த அவதானம்!

Report Print Theesan in காலநிலை

வவுனியாவில் கடந்த ஆறு நாட்களாக 128.6மில்லி மீற்றர் மழை வீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் மாலை வேளைகளில் மழை மேலும் பெய்யக்கூடுமெனவும் இடி, மின்னல் தாக்கம் அதிகரிக்க வாய்ப்புக்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் அவதானமாக இருக்குமாறு வவுனியா வளிமண்டலவியல் அவதானிப்பாளர் தா.சதானந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த நான்காம் திகதி காலை 8.30மணியிலிருந்து ஐந்தாம் திகதி காலை 8.30மணிவரையும் 7.5மில்லி மீற்றர் மழை பதிவாகியுள்ளதுடன், ஆறாம் திகதி காலை 8.30மணியிலிருந்து ஏழாம் திகதி காலை 8.30மணி வரையும் 45.4மில்லி மீற்றர் மழை பதிவாகியுள்ளதுடன்,ஏழாம் திகதி காலை 8.30மணியிலிருந்து எட்டாம் திகதி காலை 8.30 மணிவரையும் 3.5 மில்லி மீற்றர் மழை பதிவாகியுள்ளதுடன், எட்டாம் திகதி காலை 8.30மணியிலிருந்து ஒன்பதாம் திகதி காலை 8.30மணிவரையும் 26.6மில்லி மீற்றர் மழை பதிவாகியுள்ளது.

ஒன்பதாம் திகதி காலை 8.30மணியிலிருந்து பத்தாம் திகதி காலை 8.30மணி வரையும் 45.6மில்லி மீற்றர் மழை பதிவாகியுள்ளது. இதனடிப்படையில் கடந்த ஆறு நாட்களாக 128.6மில்லி மீற்றர் மழை வீழ்ச்சி வவுனியாவில் பதிவாகியுள்ளது.

மழையுடனான கால நிலை நீடிப்பதுடன், மாலை வேளைகளில் பெய்துவரும் மழையுடன் இடி மின்னல் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படும் எனவே பொது மக்கள் மிகவும் அவதானத்துடன் நடந்துகொள்ளுமாறு வவுனியா வளிமண்டலவியல் அவதானிப்பாளர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.